Dobrý deň, vitajte na mojom webe!

Táto stránka slúži na stručnú ukážku mojej tvorby v oblasti fotografie. Všetky fotografie sú predmetom duševného vlastníctva a je zakázané ich kopírovať, alebo akýmkoľvek iným spôsobom s nimi nakladať, premiestňovať ich z tejto stránky a širiť ich ďalej. Fotografie sú prezentované ich autorom iba za účelom krátkej ukážky tvorby pre prípadných záujemcov / záujemkyne o fotenie, ktorých buď oslovil sám autor, alebo ktorí oslovili autora.

Pekný deň a krásne zážitky pri fotení prajem!